Hajalan koulu

Kotikoulutoimikunnan tarkoitus  

Kotikoulutoimikunta on yksi kodin ja koulun kanssakäymisen yhteistyömuoto.
Toiminnan tarkoituksena on auttaa ja 
tukea koulun henkilökuntaa, sekä kehittää ajatuksia ja ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseen.
Toimikunta on mukana järjestämässä erilaisia koulun tapahtumia. 
Hajalassa toimikunta vastaa myös nuorisoiltojen valvonnasta. Järjestettävien tapahtumien tuotot käytetään koko koulun hyväksi mm. opintoretkiin.

 Hajalan koulun sivut   http://www.salo.fi/paivahoitojakoulutus/perusopetus/alakoulut/hajalankoulu/
   Kuvat osittain yhteistyössä www.halikko.com